Posted on

Att tänka på när du anlitar en målare

Nu kommer sommaren och det kan vara dags att måla om huset, men vad ska man tänka på när man anlitar en målare – målarfirma stockholm?

Hur beställer man?
Några saker kan vara bra att tänka på att ta med i beställningen, men det är inget som hindrar att du frågar målaren eller målarfirman om de saker de är experter på. Ett exempel på detta är val av färg, tapet eller annat som de har kunskap om. När du frågar efter offert behöver du ange följande saker:

• Vilket jobb vill du ha utfört
• Takhöjd, yta, antal kvadratmeter
• Finns det fönster, dörrar eller annat i väggarna
• Vilket är väggens skick/ material
• Tillhandahåller du material eller köper du detta av målarfirman som du anlitar
• Om du valt färg själv, ange färgkod för att undvika misstag
• Ange också om lister, element och ledningar ska målas om detta är inomhus
• Ska målaren städa efter sig
Det är bra att skicka med bilder för att visa hur det ser ut, och kom ihåg att rådfråga hantverkaren om du känner dig osäker på något.

Tidsplanering
Hur lång tid tar det att exempelvis måla ett hus?

Det beror förstås på husets storlek, om det är högt och man behöver skylift eller om det kan målas från mark med stege. Men det beror också på hur målaren lägger upp arbetet – om han utför det i ett sträck eller om han har parallella jobb som han åker emellan. Små jobb kan ta tid eftersom underarbeten ska utföras och de olika färglagren har torktider. När du planerar detta behöver du ha god framförhållning och gärna några extra dagar utöver vad den beräknade tiden är. read more